0936.330.380 - 0936.330.380

Thị trường cà phê

Cà phê sạch, đâu thiếu cho người dùng?

Cà phê sạch, đâu thiếu cho người dùng?

Những tin tức tiêu cực về thị trường cà phê vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, và rất nhiều người dùng hoang mang khi sử dụng cà phê hàng ngày. Tuy nhiên thực tế thị trường cà phê nước ta đâu đến nỗi thiếu hụt cà phê sạch?