0936.330.380 - 0936.330.380

Máy pha cà phê

Máy pha cà phê CRM 3200 1G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê CRM 3200 1G

Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 16.900.000đ
Máy pha cà phê Carimali Pratica 2G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Pratica 2G

Xuất xứ: Itali
Giá: 57.000.000đ
Máy pha cà phê Carimali Crystal 1E
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Crystal 1E

Xuất xứ: Itali
Giá: 49.900.000đ
Máy pha cà phê Carimali Crystal 2G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Crystal 2G

Xuất xứ: Itali
Giá: 75.000.000đ
Máy pha cà phê Carimali Cento 1E Plus
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Cento 1E Plus

Xuất xứ: Itali
Giá: 52.500.000đ
Máy pha cà phê Carimali Cento 2G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Cento 2G

Xuất xứ: Itali
Giá: 82.000.000đ
Máy pha cà phê Rancillio Class 5 USB 2G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Rancillio Class 5 USB 2G

Xuất xứ: Itali
Giá: 119.000.000đ
Máy pha cà phê Carimali Bubble 2G
ĐẶT HÀNG

Máy pha cà phê Carimali Bubble 2G

Xuất xứ: Italia
Giá: 88.000.000đ